top of page
3. 8. Podrobný popis trasy závodního okruhu
(itinerář)

 

Trasa sportovně rekreačního závodu Kolo-běh Frýdlantskem nad Ostravicí

=========================================================

Sestavil:  SparingPartner © 2018

 

Vysvětlivky:

Poloha - je GPS souřadnice orientačního bodu. U všech vyznačených 75 orientačních bodů byla GPS souřadnice zjištěna vždy fyzicky na místě mobilem pomocí aplikace Averaging, jako průměr 30 měření v každém bodě.

Pokračování - je směr dalšího postupu  vztažený vždy ke směru příchodu do orientačního bodu

Občerstvení - je seznam restaurací v blízkém okolí bodu

Tip - je návrh k návštěvě zajímavého místa v okolí trasy

Poklad - je popis  místa ukrytí schránky s „pokladem“ (geocache). Celkem je na trase  uloženo 5 těchto schránek. Fyzicky však budou schránky na místo uloženy nejdříve 1 den před startem závodu.

 

 

Bod 1: Start - Areál YDYKSEB

Poloha: 49°34'12.723"N 18°22'17.779"E

Pokračování: Pokračovat rovně

Občerstvení: restaurace YDYKSEB, Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Tip: v areálu se nachází jízdárna, E-mail: info@ydykseb.cz, Telefon: +420 605 871 473,
        Web: www.ydykseb.cz

Poklad:

 

Bod 2: Malá lípa na rohu ranče YDYKSEB

Poloha:49°34'12.698"N 18°22'23.987"E

Pokračování:  Pokračovat vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 3: Křižovatka u 1. můstku přes Satinu

Poloha: 49°34'20.615"N 18°22'32.283"E

Pokračování: odbočit úhlopříčně vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 4: Dvojitý dub poblíž 2. můstku přes Satinu

Poloha: 49°34'28.856"N 18°22'45.609"E

Pokračování: pokračovat rovně

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 5: Dub u rozdvojení cesty

Poloha: 49°34'29.007"N 18°23'4.570"E

Pokračování: odbočit doprava

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

Bod 6: Most přes Satinu  - POZOR  1. SCHRÁNKA S POKLADEM !!!

Poloha: 49°34'22,454"N 18°23'42.700"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad: U orientačního bodu 6, tj. před mostem přes řeku Satina odbočte doprava. Jděte

              podél řeky asi 100 kroků k vysokému smrku. Od tohoto stromu pokračujte dále asi
             15 kroků úhlopříčně vpravo k velkému pařezu. Zde hledejte schránku s pokladem.

 

Bod 7: Sloup osvětlení u křižovatky

Poloha: 49°34'25.230"N 18°23'45.605"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 8: Smrk u křižovatky

Poloha: 49°34'25.669"N 18°23'53.560"E

Pokračování: odbočit vlevo nahoru

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 9: Dopravní značka před křižovatkou

Poloha: 49°34'37,776"N 18°23'46.587"E

Pokračování: pokračovat rovně přes hlavní silnici

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 10: Kašna u chodníku ke kostelu Borová

Poloha: 49°34'50.118"N 18°23'45.002"E

Pokračování: pokračovat rovně dolů

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 11: Cyklistická značka u křiżovatky

Poloha: 49°34'52.088"N 18°23'22.366"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 12: Sloup osvětlení u křižovatky

Poloha: 49°34'56.389"N 18°23'21.662"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 13: Dopravní značka vlevo u silnice

Poloha: 49°34'56.053"N 18°23'20.069"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 14: Panely u křižovatky nad letištěm

Poloha: 49°35'19.620"N 18°23'7.443"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 15: Strom u křižovatky pod letištěm  - POZOR  2. SCHRÁNKA S POKLADEM !!!

Poloha: 49°35'31.909"N 18°23'10.346"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad: U orientačního bodu 15 vstupte do lesa a jděte kolem okraje strže asi 20 kroků. Zde
             se nachází pahýl ztrouchnivělého stromu. V jeho úpatí hledejte schránku s pokladem

 

Bod 16: Křižovatka polních cest vedle letiště

Poloha: 49°35'31.274"N 18°23'3.990"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 17: Lípa u křižovatky polních cest

Poloha: 49°35'44.549"N 18°22'41.293"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 18: Lípa u křižovatky

Poloha: 49°35'44.549"N 18°22'41.293"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

Bod 19: Sloup el. vedení u domku Lubno 144

Poloha: 49°35'43.638"N 18°22'35.967"E

Pokračování: pokračovat mírně vpravo přes louku k lesu

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 20: Vstup do lesa z pravého kraje

Poloha: 49°35'43.026"N 18°22'30.671"E

Pokračování: pokračovat mírně vpravo do lesa

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 21: Strom u můstku

Poloha: 49°35'50.547"N °21'59.458"E

Pokračování: pokračovat vlevo po ocelové lávce přes řeku Ostravici

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 22: Roh živého plotu na křižovatce stezek za altánkem

Poloha: 49°35'45.537"N 18°21'54.195"E

Pokračování: pokračovat vpravo po asfaltové cestě

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 23: Rohový sloupek plotu za křižovatkou

Poloha: 49°35'44.275"N 18°21'52.031"E

Pokračování: pokračovat rovně po kamenité cestě kolem kapličky

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 24: Roh plotu u křižovatky

Poloha: 49°35'42.295"N 18°21'48.874"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 25: Dopravní značka za křižovatkou u elektrického zařízení

Poloha: 49°35'42.026"N 18°21'42.489"E

Pokračování: pokračovat na křižovatce vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

Bod 26: Sloup osvětlení před rozdvojením cesty

Poloha: 49°35'38.117"N 18°21'39.179"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 27: Náměstí Frýdlantu nad Ostr. sloup veřej. světlení za hotelem Beskyd

Poloha: 49°35'36.498"N 18°21'33.539"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 28: Křižovatka ulic Bezručova a B. Němcové

Poloha: 49°35'46.466"N 18°21'32.625"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 29: Dopravní značka na ul. B. Němcové a Padlých hrdinů

Poloha: 49°35'45.347"N 18°21'27.451"E

Pokračování: pokračovat rovně po ulici Nerudově

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 30: Strom v zatáčce

Poloha: 49°35'39.841"N 18°21'8.576"E

Pokračování: pokračovat rovně

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 31: Sloup osvětlení u přechodu

Poloha: 49°35'29.388"N 18°21'8.832"E

Pokračování: pokračovat vpravo podchodem pod žel. tratí

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 32: Sloup osvětlení za podchodem

Poloha: 49°35'28.169"N 18°21'2.007"E

Pokračování: pokračovat rovně

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

Bod 33: Sloup s obrácenou značkou

Poloha: 49°35'28.142"N 18°20'56.508"E

Pokračování: Pokračovat doleva po Ondřejnické ulici

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 34: Bříza před křižovatkou

Poloha: 49°35'19.078"N 18°20'43.673"E

Pokračování: Pokračovat vpravo po ul. Ondřejnické

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 35: Dopravní značka před křižovatkou

Poloha: 49°35'7.992"N 18°20'26.782"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 36: Sloup el. vedení před odbočkou

Poloha: 49°34'59.041"N 18°20'2.441"E

Pokračování: odbočit doleva

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 37: Sloupek plotu před roztrojením cesty

Poloha: 49°34'56.860"N 18°20'2.843"E

Pokračování: pokračovat prostřední polní cestou

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 38: Roh plotu před hlavní silnicí

Poloha: 49°34'44.758"N 18°20'1.781"E

Pokračování: odbočit vpravo na silnici Pstrużovská

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

Bod 39: Sloup el. vedení v zatáčce  - POZOR  3. SCHRÁNKA S POKLADEM !!!

Poloha: 49°34'42.115"N 18°19'54.752"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad: Od orientačního bodu 39 jděte asi 10 kroků doprava k červené lavičce. Za lavičkou
             sejděte k potoku. Vpravo se nachází betonová roura. Zde hledejte schránku
             s pokladem.

Bod 40: Cyklistická značka před křižovatkou

Poloha: 49°34'23.658"N 18°19'47.314"E

Pokračování: odbočit doleva

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 41: Cyklistická značka 6007 za odbočkou

Poloha: 49°33'59.929"N 18°19'56.124"E

Pokračování: pokračovat rovně

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 42: Cyklistická značka 6007 před historickým jádrem obce Pstruží

Poloha: 49°33'55.614"N 18°20'8.160"E

Pokračování: pokračovat rovně

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 43: Dvojsloup el. vedení

Poloha: 49°33'54.901"N 18°20'10.911"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 44: Sloup el. vedení v zatáčce

Poloha: 49°33'24.086"N 18°20'1.913"E

Pokračování: na křižovatce pokračovat vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 45: Dvojsloup el. vedení na levé straně cesty

Poloha: 49°33'15.219"N 18°19'56.925"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:                                      

 

Bod 46: Dojsloup veřej. osvětlení před soškou sv. Marka

Poloha: 49°33'5.708"N 18°20'11.395"E

Pokračování: odbočit doprava

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

Bod 47: Sloup veřej. osvětlení

Poloha: 49°32'57.694"N 18°20'9.026"E

Pokračování: na křižovatce pokračovat doleva

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 48: Dopravní značka stop u hotelu Prosper

Poloha: 49°32'55.709"N 18°20'15.495"E

Pokračování: pokračovat rovně přes hlavní silnici

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 49: Cihlový podpěrný sloup v levém rohu náměstí

Poloha: 49°32'54.525"N 18°20'18.351"E

Pokračování: pokračovat rovně přes průchod budovou

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 50: Dopravní značka parkoviště

Poloha: 49°32'54.095"N 18°20'21.207"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 51: Dopravní značka před hlavní silnicí

Poloha: 49°32'56.094"N 18°20'24.828"E

Pokračování: Pokračovat vpravo po hlavní silnici

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 52: Sloup el. vedení v zatáčce

Poloha: 49°32'52.959"N 18°20'40.426"E

Pokračování: pokračovat pravotočivou zatáčkou

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 53: Ovocný strom na protáhlé křiżovatce tří cest za mlékarnou Čeladenka

Poloha: 49°32'29.508"N 18°21'7.880"E

Pokračování: pokračovat prostřední cestou vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 54: Smrk na vrcholku u rozdvojení cesty

Poloha: 49°32'0.655"N 18°21'2.589"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 55: Dub v zatáčce na levé straně

Poloha: 49°31'51.725"N 18°21'10.483"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 56: Dopravní značka (20)  rozdvojení cest

Poloha: 49°31'48.722"N 18°21'19.939"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 57: Dub na křižovatce před restauraci Smrček

Poloha: 49°31'46.463"N 18°21'48.782"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 58: Smrk před hlavní silnicí směrem k obci Ostravice  - POZOR  4. SCHRÁNKA
                                                                                                S POKLADEM !!!

Poloha: 49°31'33.302"N 18°21'55.360"E

Pokračování: odbočit doleva

Občerstvení:

Tip:

Poklad: U orientačního bodu 58 přejděte kolmo hlavní silnici a pokračujte vzhůru vpravo
              kolem obory. Asi po 70 krocích dojdete na roh celé obory. Zde se nachází velký
              plochý kámen. Kolem něj hledejte schránku s pokladem.

 

 

 

Bod 59: Sloup el. vedení s červenou turist. značkou v levotočivé zatáčce

Poloha: 49°31'26.148"N 18°22'46.438"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 60: Dřevěný sloup el. vedení na křižovatce

Poloha: 49°31'53.116"N 18°23'5.113"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 61: Dopravní značka (stop) před hlavní silnici směrem k centru obce Ostravice

Poloha: 49°32'9.545"N 18°23'37.657"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 62: Sloup osvětlení před nákupním střediskem Coop

Poloha: 49°32'17.698"N 18°23'34.545"E

Pokračování: pokračovat přes přechod vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 63: Sloup osvětlení nad kolejemi za rozbočením cykl.  stezky

Poloha: 49°32'18.021"N 18°23'36.399"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 64: Sloup osvětlení u železničního přejezdu

Poloha: 49°32'20.698"N 18°23'32.888"E

Pokračování: pokračovat vpravo přes železniční přejezd a dále přes most přes řeku Ostravici

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 65: Roh plotu za řekou Ostravicí

Poloha: 49°32'26.071"N 18°23'36.084"E

Pokračování: pokračovat vlevo přes most přes Sepetný potok

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

Bod 66: Značka vpravo za Sepetným potokem

Poloha: 49°32'27.384"N 18°23'36.803"E

Pokračování: pokračovat vpravo nahoru

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 67: Sloup za křížením pěti cest

Poloha: 49°32'49.235"N 18°23'47.339"E

Pokračování: Pokračovat mírně vlevo (třetí cesta zprava z původního směru)

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 68: Dřevěný sloup el. vedení mezi dvěma chatami

Poloha: 49°32'53.737"N 18°23'46.380"E

Pokračování: Pokračovat rovně

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 69: Dřevěný sloup el. vedení u domu č. 769 Ostravice  (chata Ostrá)

Poloha: 49°33'12.094"N 18°23'30.708"E

Pokračování: Pokračovat rovně

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 70: Betonový sloup před bývalou chatou Silnice  - POZOR  5. SCHRÁNKA
                                                                                        S POKLADEM !!!

Poloha: 49°33'25.120"N 18°23'30.120"E

Pokračování: Pokračovat rovně

Občerstvení:

Tip:

Poklad: U orientačního bodu 70 odbočte z cesty za betonovým sloupem doprava.
             Pak stoupejte po zarostlých schodech až na 13. schod. Vpravo se nachází zarostlá
             šikmá minigolfová dráha. Zde hledejte schránku s pokladem.

 

Bod 71: Dvojsloup el. vedení s rozvodnou skříní u křižovatky

Poloha: 49°34'3.082"N 18°23'26.708"E

Pokračování: odbočit vlevo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 72: Dopravní značka před hlavní silnicí

Poloha: 49°34'4.121"N 18°22'45.525"E

Pokračování: Pokračovat rovně

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 73: Sloupek plotu před křižovatkou u čapího hnízda

Poloha: 49°34'5.270"N 18°22'0.075"E

Pokračování: odbočit vpravo

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 74: Sloup se zrcadlem u  křižovatky

Poloha: 49°34'14.128"N 18°22'4.588"E

Pokračování: odbočit doprava

Občerstvení:

Tip:

Poklad:

 

Bod 75: Cíl – Areál YDYKSEB

Poloha: 49°34'14.668"N, 18°22'11.961"E

Pokračování: konec trasy

Občerstvení: restaurace YDYKSEB, Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Tip: v areálu se nachází jízdárna, E-mail: info@ydykseb.cz, Telefon: +420 605 871 473,
        Web: www.ydykseb.cz

Poklad:

 

bottom of page