top of page
3. 6. Schránky s pokladem na závodním okruhu

 

Následující podklady jsou určeny lidem dobrodružnější povahy – vyznavačům geocachingu nebo i těm kteří se chtějí s tímto druhem zábavy blíže seznámit.

 

 

Co je to geocaching?

 

Geocaching (anglicky se vyslovuje džiokešing, česky geokešink) je hra na pomezí sportu a turistiky. Spočívá v hledání skrytého objektu – jakéhosi pokladu zvaného cache nebo geocache (anglická výslovnost keš, resp. džiokeš, česky keš, resp. geokeš, lidově keška). V překladu znamená cache skrýš. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. O cache jsou známy jen geografické souřadnice. Hledá se proto s použitím navigačního systému GPS a dobrodružné je samotné hledání i nalezení cache. Kešky jsou „zakopané“ po celém světě a nové může založit kdokoliv. Dnes si můžeme vybírat mezi několika sty tisíci poklady po celém světě a přitom jen v České republice je přes deset tisíc keší. Ale kde cache hledat? Seznam veškerých kešek a informací o nich naleznete na internetu na adrese www.geocaching.com  (přesné souřadnice cache zjistíte až po registraci, která je zdarma). Další informace o geocachingu naleznete na www.geocaching.cz nebo http://wiki.geocaching.cz. Nyní se jen zadají zjištěné souřadnice cache do GPS zařízení. A hledáte a hledáte. V nalezené schránce obvykle objevíte drobné věci určené na výměnu. Platí pravidlo: přidám zpět tolik kusů věcí, kolik jsem vzal nebo přidám více věcí, než jsem vzal nebo si nevezmu nic a přidám jeden nebo několik kusů pro obohacení nebo nakonec pokud nemám nic na přidání, nic si nevezmu. Každá cache obsahuje většinou tzv. logbook, kde zapíšete datum nalezení, svoji přezdívku a informací o vložených a vyjmutých předmětech. Po výměně a zápisu je nutno nalezenou cache opět ukrýt na správné místo. Po návštěvě cache je ještě dobré zapsat její nalezení opět na web stránce www.geocaching.com. A nakonec - osoba, která se nevěnuje geocachingu, ale v okamžiku kdy pátráte po kešce se vyskytuje v okolí, se nazývá mudla. Tedy pozor na mudly!

 

Upozornění 1: schránky s „poklady“ (geocaches) v rámci závodu Kolo-běh Frýdlantskem nad Ostravicí nejsou zatím publikovány na webu www.geocaching.com. Jejich rozmístění a souřadnice proto zjistíte z podkladů uvedených dále.

 

Upozornění 2: Fyzicky budou schránky na místo uloženy nejdříve jeden den před startem závodu.

 

 

Pokyny

 

Po nalezení a otevření schránky je vhodné se zapsat do logu. Dále si případně vyzvedněte nějaký předmět ze schránky a vložte svůj předmět (vyjma peněz a potravin).

Chcete-li se zúčastnit navíc soutěže v kategorii „Nejchytřejší kačer“ (znamenající nalezení všech 5 schránek a vyluštění celé tajenky), opište si přiloženou část tajenky, abyste mohli po nalezení všech pěti schránek, vyluštit celou tajenku.  Vyfoťte sebe spolu se schránkou na mobil, pro prokázání, že jste osobně nalezli všech pět schránek s tajenkou. Schránku nakonec pečlivě ukryjte zpět na původní místo.

Jste-li přihlášen navíc do kategorie „Nejrychlejší zlatokop“ (znamenající oběhnutí resp. projetí kolem všech pěti orientačních bodů se schránkami s pokladem v co nejkratším čase), nemusíte hledat a otvírat schránky. Pouze se vyfoťte před orientačním bodem lokalizující příslušnou schránku na mobil, abyste prokázali, že jste projeli kolem všech pěti orientačních bodů se schránkami.

 

 

Seznam schránek s pokladem na závodním okruhu

 

Bod 6:  Most přes Satinu  -  1. SCHRÁNKA S POKLADEM

poloha: 49°34'22,454"N 18°23'42.700"E

vzdálenost od startu: přibližně 2 km

umístění schránky: U orientačního bodu 6, tj. před mostem přes řeku Satina odbočte doprava. Jděte podél řeky asi 100 kroků k vysokému smrku. Od tohoto stromu pokračujte dále asi 15 kroků úhlopříčně vpravo k velkému pařezu. Zde hledejte schránku s pokladem.

 

Bod 15:  Strom u křižovatky pod letištěm  -  2. SCHRÁNKA S POKLADEM

poloha: 49°35'31.909"N 18°23'10.346"E

vzdálenost od startu: přibližně 6 km

umístění schránky: U orientačního bodu 15 vstupte do lesa a jděte kolem okraje strže asi 20 kroků. Zde se nachází pahýl ztrouchnivělého stromu. V jeho úpatí hledejte schránku s pokladem.

 

Bod 39:  Sloup el. vedení v zatáčce  -  3. SCHRÁNKA S POKLADEM

poloha: 49°34'42.115"N 18°19'54.752"E

vzdálenost od startu: přibližně 12 km

umístění schránky: Od orientačního bodu 39 jděte asi 10 kroků doprava k červené lavičce. Za lavičkou sejděte k potoku. Vpravo se nachází betonová roura. Zde hledejte schránku s pokladem.

 

Bod 58:  Smrk před hlavní silnicí k obci Ostravice  -  4. SCHRÁNKA S POKLADEM

poloha: 49°31'33.302"N 18°21'55.360"E

vzdálenost od startu: přibližně 20 km

umístění schránky:  U orientačního bodu 58 přejděte kolmo hlavní silnici a pokračujte vzhůru vpravo kolem obory. Asi po 70 krocích dojdete na roh celé obory. Zde se nachází velký plochý kámen. Kolem něj hledejte schránku s pokladem.

 

Bod 70:  Betonový sloup před bývalou chatou Silnice  -  5. SCHRÁNKA S POKLADEM

poloha: 49°33'25.120"N 18°23'30.120"E

vzdálenost od startu: přibližně 25 km

umístění schránky: U orientačního bodu 70 odbočte z cesty za betonovým sloupem doprava. Pak stoupejte po zarostlých schodech až na 13. schod. Vpravo se nachází zarostlá šikmá minigolfová dráha. Zde hledejte schránku s pokladem.

bottom of page