top of page
3. 2. Propozice závodu

 

Název závodu: Kolo-běh Frýdlantskem nad Ostravicí (7. ročník)

 

Místo konání: město a obce Frýdlant nad Ostravicí, Malenovice, Pstruží, Čeladná a Ostravice

 

Datum konání: sobota 3. srpna 2024

 

Doba startu: v sobotu průběžně od 10:00 hod do 14:00 hod (před startem si závodník
                     vyzvedne registrační lístek s číslem a uchová si jej pro losování cen)

 

Ukončení závodu: v sobotu v 15:00 hod (na základě registračních lístků bude provedeno
                             losování vítěze závodu a dalších míst, spolu s předáním poháru a cen dle
                             vylosovaného umístění)

 

Místo startu:  Areál YDYKSEB, Nová Ves 35, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
                     (poblíž požární zbrojnice v Nové Vsi ve Frýdlantu nad Ostravicí)

                      Mapa:  https://mapy.cz/s/2C8Vy

                      GPS: 49°34'13.152"N, 18°22'15.037"E

Místo cíle: nachází se v místě startu, tj. Areál YDYKSEB, Nová Ves 35, Frýdlant

       nad Ostravicí  (poblíž požární zbrojnice v Nové Vsi ve Frýdlantu nad Ostravicí)

       Závodník si v cíli zaeviduje ukončení závodu nahlášením čísla z registračního lístku –
      důležité pro losování cen

 

Doprava vlakem:

 

1. varianta: na trati Ostrava hl. n. – Frenštát pod Radhoštěm vystupte ve stanici Frýdlant nad Ostravicí a pokračujte na kole (asi 2,8 km) po silnici Poštovní a Harcovská a dále odbočkou po vedlejší ulici až do areálu YDYKSEB

 

2. varianta: na trati Ostrava hl. n. – Frenštát pod Radhoštěm přestupte ve stanici Frýdlant nad Ostravicí na trať do Ostravice a vystupte ve stanici Frýdlant nad Ostr.-Nová Dědina. Pokračujte pak na kole (asi 1,2 km) po ulici Turzovská přes pěší lávku vedoucí přes řeku Ostravici a po bočních ulicích až do areálu YDYKSEB

 

Doprava autem:

 

1. varianta: přes město Frýdlant nad Ostravicí a dále po Harcovském mostě přes řeku Ostravici

 

2. varianta: přes obec Ostravici a dále po mostě přes řeku Ostravici vedoucí k srubu Petra Bezruče

 

Doprava autobusem: (nelze běžně převážet kolo)

Na autobusovém nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí použijte spoj Bus 860345 305 (Frýdlant n.Ost., žel.st - Malenovice, parkoviště) vystupte na zastávce Frýdlant n.Ost. Nová Ves, mateřská škola a pokračujte pěšky (asi 1,2 km) vedlejší ulicí do areálu YDYKSEB

Závodní okruh:

Měří vzdušnou čárou 27 km. Vede převážně po málo frekventovaných asfaltových cestách, ale také po polních i lesních stezkách v regionu Frýdlantsko nad Ostravicí. Převýšení je střední 330 m. Sahá od nejnižší nadmořské výšky 388 m ve Frýdlantu nad Ostravicí až do nejvyšší výšky 718 m na úbočí hory Smrček v katastru obce Ostravice. Okruh začíná v městské části Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí, pokračuje obcí Malenovice, dále městskou části Lubno ve Frýdlantu nad Ostravicí, centrální městskou části Frýdlantu nad Ostravicí, obcí Pstruží, obcí Čeladná, obcí Ostravice a okruh se uzavírá opět v městské části Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí.

 

Vyznačení okruhu: na celé trase budou v nejdůležitějších bodech rozmístěny poutače
              formátu A3 s nápisem Kolo-běh Frýdlantskem nad Ostravicí, s mapkou okruhu s
              vyznačeným orientačním bodem č. 1 až č. 75 a s šipkou ukazující další směr

                postupu

 

Hlavní soutěžní kategorie:

 

1) Nejšťastnější Kolo-běh man a Manka Frýdlantska (vítěz je vylosován, jakož i pořadí na mnoha dalších místech do vyčerpání všech cen, nezáleží tedy na čase a délce zdolané trasy, stačí se jen na startu a v cíli nahlásit). Minulý rok zvítězil muž z okolí Frýdlantu n. Ostr.

 

Doprovodné soutěžní kategorie:

 

2) Nejchytřejší kačer (vyhraje ten, kdo nalezne na trati všech 5 pokladů - geokeší a vyluští tajenku v nich ukrytou, je-li více takových účastníků, je vítěz vylosován). V minulém ročníku vyluštilo tajenku současně 17 účastníků.

 

3) Nejrychlejší zlatokop (zvítězí ten, kdo objede v nejrychlejším čase na 27 km trati všech 5 orientačních bodů u pokladů a pořídí u nich své selfíčko, vlastní poklad není třeba hledat). Stávající rekord je 1 hodina 27 minut. 

4) Nejsilnější zbojník (zvítězí ten, kdo zvedne na startu nebo po dojezdu do cíle 5 x za sebou nejvyšší zátěž, je-li více takových účastníků, je vítěz vylosován). Aktuální rekord je 76 kg.

5) Nejvšestrannější hráč (soutěž je určena k ověření zručnosti a důvtipu na rozličných stolních a venkovních hrách, na kterých musí vítěz získat v součtu co největší počet bodů).

6) Nejrychlejší vozataj (soutěž znamená absolvovat jízdu na šlapací motokáře. Budou k dispozici 2 šlapací motokáry. Vítězný stroj musí na krátkém okruhu s překážkami dosáhnout nejkratšího času).

Bezpečnostní pravidla:

Závod je veřejná, sportovně rekreační akce, tj. může se jí zúčastnit kdokoliv bez nutnosti prokazování registrace ve sportovním svazu a bez nutnosti prokazování zdravotní způsobilosti. Akce probíhá při nepřerušeném silničním provozu. Každý zodpovídá za zachovávání zákonných pravidel a je zodpovědný sám za případné zdravotní a majetkové poškození. Rodiče zodpovídají za své přítomné nedospělé děti. Nutno také zachovávat pravidla pohybu v přírodním parku (PP). Doporučuje se (s ohledem na to, že není vždy jasné, zda daná stezka je definována jako zpevněná) před vjezdem do PP (vyznačeným dvěma červenými pruhy) sesednout preventivně z kola a postupovat dále pěšky vedle kola nebo během vedle kola, dokud nenarazíte na konec PP (vyznačeným jedním červeným pruhem). Pak pokračovat opět jízdou na kole a tím tak současně zachovávat základní princip kolo-běhu, tj. aktivní pohyb vytvářený střídáním chůze vedle kola, běhu vedle kola a jízdy na kole.

bottom of page