top of page
1. Kolo-běh jako způsob pohybu

 

Buditelský novotvar kolo-běh

 

Slovo kolo-běh není ve Slovníku spisovného jazyka českého uvedeno. Je to samozřejmě novotvar, který je používán v různém významu a převážně zkratkovitě zachycuje nějakou blíže nespecifikovanou kombinaci jízdy na kole a běhu. K používání tohoto novotvaru také velmi láká jeho stejné znění se slovem koloběh, jakožto opakování děje. Pozor však. Slovo koloběh (bez pomlčky) je také oficiální termín Českého svazu koloběhu pro jízdu na koloběžce.

 

Pořádek musí být

 

Pro potřeby sportovně-rekreačních soutěží lze kolo-běh  kategorizovat:

 

 1. Nejprve je třeba rozlišovat, zda se osoba současně pohybuje s kolem po celou dobu závodu (např. jako je tomu v cyklokrosu). Jedná se o kolo-běh synchronní.

 2. Na druhé straně pokud se osoba při závodu nepohybuje současně s kolem, tj. není s ním trvale spojena (např. první úsek jede na kole, pak kolo odloží a další úsek překonává během - viz např. různé druhy duatlonů), pak se v tomto případě jedná o kolo-běh asynchronní

 3. Dále je nutno diferencovat jaký počet osob současně sdílí při závodě daný počet jízdních kol. Je tedy třeba rozlišit, používá-li jedna osoba při závodě jedno jízdní kolo nebo používají-li při závodě dvě osoby jedno jízdní kolo nebo případně používají-li tři osoby dvě kola atd.

 4. Také je potřebné rozeznávat, zda jsou definovány pevné úseky ve kterých je povinnost se pohybovat bez použití kola (tj. povinně využít jen běhu nebo chůze). Hovoříme v tomto případě o kolo-běhu s fixními úseky střídání.

 5. Nakonec pokud nejsou stanoveny pevné úseky jízdy na kole a běhu, jedná se o kolo-běh s volnými úseky střídání

   

  Detailnější definice kategorií kolo-běhu je na webu Zde.

   

bottom of page